Länkar
Några av de hemsidor jag gjort.
Akebäck Fiber Ek.för. - Akebäck's bredbandsförening
Akebäck Hembygdsförening - Akebäck's hembygdsförening
Akebäck socken - Socknen's hemsida
aWall web - Web- utveckling/administration/service
GFS - Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare
Lokalförening till RFS - Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare
Små Sorkarnas Kennel - Uppfödare av Aussi's & Chihuahua
Lotti's Hästterapi - Diplomerad hästmassör, för hästens bästa.
Web-sidor om hemsidor, verktyg & metoder etc.
Webdesignskolan - Mycket bra sida om hur man snickrar ihop en hemsida, bra rekomendationer om olika tekniker att använda. Dessutom har de en hel del html/asp -kod mm. som man får kopiera och använda.
Wikipedia om webdesign - Beskriver de olika stegen, de olika rollerna och en del verktyg som gäller när man skall göra en hemsida.
Linux
Linux - Om GNU/Linux Operativsystem på Wikipedia.
Svenska Linuxföreningen - En nationell förening med en bra hemsida om linux, öppen och fri programvara. Det finns forum och andra aktiviteter.
Linuxportalen - Bra sida om linux, linuxdistributioner och öppen och fri programvara, de har forum och blogg.
Distrowatch - OBS!! Engelsk sida om alla möjliga och omöjliga linux-distributioner.
Öppen källkod / Open Source
Om Öppen källkod på Wikipedia, bland annat om begreppet 'öppen källkod', beskrivning vad det är och öppen källkods historia.
Fri programvara på Wikipedia bland annat om begreppet 'fri programvara', beskrivning vad det är och fri programvaras historia.