Galleri
Bilder på hemsidor, först några exempel från en och samma hemsida med olika teman. Därefter ett antal olika hemsidor med olika teman.
Akebäck socken - en sida med samma tema som Akebäck Fiber.
I detta exempel är det en verksamhet som sysslar med hästens hälsa. Då passar det ju jättebra med en inramning i trä, som då skall föra tankarna till ett stall. En variant där de olika menyvalen är på träbitar och förhoppningsvis ger associationer till det gedigna och naturliga. Återigen en varm grön nyans, inte helt olik gräs för att associera till landet och det lugna och harmoniska.

En variant på min hemsida som den sågt ut tidigare.
Fiberföreningens upptagningsområde är i huvudsak Akebäck socken därför fick socknen's geografiska form stå som bakgrund och modell till logga. Tanken är också att skogen & den gröna färgen skall ge associationer till landet.
Sedemera gjordes sidan om för att markera att byggandet var avslutat och att man nu gick in på drift/förvaltning.
Här är exemplet en hundkennel strax utanför Visby. Den här sidan är en uppdatering av en tidigare ganska platt hemsida, utan ett direkt tema. Nu har jag lagt till lite grafik som skall föra tankarna lite till Visby ringmur och Gotland. Loggan kom av ett hundben vilket också gör sig både i färg och svartvitt. Tanken med färgen är även här att det gröna skall ge varma associationer och förknippas med det lantliga.
Den har sedan dess blivit omgjord med trä och grönt som tema.


Träden i trädgården.

Frimanstorp dokument i PDF-format.
Kart-kopia Frimanstorp
Frimanstorp ritning 1/4
Frimanstorp ritning 3/4
Frimanstorp ritning 2/4
Frimanstorp ritning 4/4
Frimanstorp Protokoll 1/8
Frimanstorp Protokoll 3/8
Frimanstorp Protokoll 5/8
Frimanstorp Protokoll 7/8
Frimanstorp Protokoll 2/8
Frimanstorp Protokoll 4/8
Frimanstorp Protokoll 6/8
Frimanstorp Protokoll 8/8